Wczytywanie...

Jakość

Priorytetem Constans Group Sp. z o.o. jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, spełniających określone prawem normy bezpieczeństwa żywności, higieny oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wysoka jakość oferowanych przez Nas produktów i surowców wynika z rygorystycznych zasad wytwarzania oraz wypracowanych systemów opieki nad produktem. Nadzór jakościowy rozpoczyna się w momencie pozyskania surowca, zapewnia go wysoko wykwalifikowany personel oraz regulacje określone w Polityce kooperacji z dostawcami, którzy w momencie podjęcia współpracy zobowiązani byli do wprowadzenia określonych standardów jakości. Surowce magazynowane są w sprzyjających, zindywidualizowanych warunkach, uwzględniających wymagania co do temperatury, stopnia wilgotności oraz wentylacji. Gwarantuje to zachowanie walorów smakowych oraz właściwości i jest podstawą do przygotowania wysokiej jakości produktów finalnych. Wszystkie nasze surowce posiadają certyfikaty i świadectwa potwierdzające ich najwyższą klasę. Stosowane w procesie przygotowywania przetworów receptury oparte są na tradycyjnych, pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej przepisach, których istotę i ideę wykorzystano w nowoczesnej linii produkcyjnej. Stała samokontrola procesów produkcyjnych oraz wdrożony system HACCP, liczne certyfikaty oraz wyróżnienia branżowe są gwarantem wysokiej jakości i bezpieczeństwa Naszych surowców, produktów oraz przetworów.